Ερώτηση για την “κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιφερειακής”

Ερώτηση για την “κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της περιφερειακής”

Προς τους:
Δήμαρχο ΠιΑαίας Χορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
Πρόεδρο του  Δημ. Συμβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη κ. Μιχάλη Γεράνη

Με την από 27/9/2023 Πράξη του, το Υπουργικό Συμβούλιο (ΠΥΣ) προχώρησε στην «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης», με την Υπαγωγή στο άρθρο 74 του Ν. 2882/2001. της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και τον Χαρακτηρισμό του έργου ως Γενικότερης Σημασίας για τη Χώρα.

Το άρθρο 7Α ορίζει ότι:

«1. Προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας είναι δυνατόν με ειδική απόφαση του Εφετείου, που δικάζει «σε μονομελή σύνθεση» με τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος, να επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Με την απόφαση διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη «νομέα ή κατόχου» από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού. Οι απαλλοτριώσεις του προηγούμενου εδαφίου κηρύσσονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και η σχετική ανάγκη ανακύψει μεταγενέστερα, τότε, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου αυτής, εκδίδεται αδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «για την υπαγωγή τους στη διαδικασία του παρόντος άρθρου».

Η ανωτέρω διαδικασία, κατά την άποψή μας, προβλέφθηκε από τον νομοθέτη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές π.χ. πλημμύρες, σεισμοί όπου υπάρχει άμεση ανάγκη δράσης για ν’ αποκατασταθεί μια γέφυρα, ένας δρόμος κ.λ.π. και δεν έχει καμιά σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Τι προτίθεστε να κάνετε για να προστατέψετε τους κατοίκους της Πυλαίας από την αδικία που συντελείται σε βάρος τους από την κυβέρνηση;

Κατά πρώτον από την απαλλοτρίωση έκτασης Ε = 201.408,36 τ.μ. ίση σχεδόν, συγκριτικά,  με το άθροισμα των απαλλοτριώσεων όλων των λοιπών θιγόμενων Δήμων μαζί, που είναι Ε = 217.005,66 τ.μ.. Αν δε λάβουμε υπόψη ότι το σύνολο των απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων, σύμφωνα πάντα με την απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, είναι Ε = 203.585,04 τ.μ. βλέπουμε ότι το σύνολο των απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων συντελείται στην Πυλαία πλην ελαχίστων τ.μ. Ε = 2.176,68.

Και κατά δεύτερο από την υπαγωγή της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων στο άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001, ώστε να από τις ιδιοκτησίες τους χωρίς να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης και να καταβληθούν οι ανάλογες αποζημιώσεις.

Με τιμή
οι δημοτικοί Σύμβουλοι

Τζαμάλ-Οδυσσέας Μαάιτα
Νίκος Μόττας
Γιάννης Σαριδάκης

Προηγούμενο ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Οδυσσέα Μαάιτα στο thessculture.gr

Ενημερωθείτε

Οδυσσέας Μαάιτα

Υποψήφιος Δήμαρχος

2024 © Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη