ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Θέμα: Αντισεισμικός έλεγχος στα σχολεία και τα δημόσια κτήρια του Δήμου

Προς:

  • Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη,
  • Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Αστικών Υποδομών και Δικτύων κ. Νικόλαο Μπουλομύτη.

Κύριε Δήμαρχε/ Κύριε Αντιδήμαρχε,

Ο πρόσφατος καταστρεπτικός σεισμός στην Τουρκία και την Συρία, που έχει κοστίσει την ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, επαναφέρει επιτακτικά το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας στην χώρα μας και ειδικότερα στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.

Δεδομένου του γεγονότος ότι ζούμε σε σεισμογενή περιοχή (στην Ελλάδα ελκύεται πάνω από το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης), οφείλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την ανάγκη χρηματοδότησης έργων αντισεισμικής θωράκισης και ελέγχου. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι τεράστιες. Στο πλαίσιο των πολιτικών υπέρ του κεφαλαίου και της ΕΕ περί «κόστους-οφέλους», η κρατική μέριμνα για τον προσεισμικό έλεγχο είναι ανύπαρκτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο, προβλέπει για προσεισμικό έλεγχο μόλις 25.000 ευρώ, την ίδια στιγμή που δαπανώνται 24.000 ευρώ για «προμήθεια εξοπλισμού παρκου σκύλων στο Πανόραμα»!!

Με βάση τα παραπάνω και στο φόντο των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στην Τουρκία και την Συρία, ως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» απαιτούμε:

Να ελεγχθούν όλα τα σχολικα κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι, όχι μόνο οπτικοί, από αρμόδιες επιτροπές του ΚΤΥΠ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία. Αυτό σημαίνει ουσιαστικός και ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια, έξοδοι διαφυγής, πυρασφάλεια, επάρκεια σε χώρους προαυλισμού, κλπ). Όλα τα σχολεία πρέπει να πληρούν τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς (2003).

Να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση και επιστημονικό προσωπικό ώστε να ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση. Να σταματήσει η απαράδεκτη μετακύλιση της ευθύνης των ελέγχων στους εκπαιδευτικών.

Να υπάρχει γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στη βάση των παραπάνω, ερωτάται η δημοτική Αρχή:

Πότε διενεργήθηκε τελευταία φορά ενδελεχής αντισεισμικός-στατικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων του Δήμου-Πυλαίας-Χορτιάτη;

Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί η διοίκηση του Δήμου για να ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση, με κρατική χρηματοδότηση.

Με Τιμή,

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Μάαιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας
Μόττας Νίκος
Σαριδάκης Γιάννης.

Προηγούμενο Ερώτηση για την κατάσταση στο ΔΑΚ Ασβεστοχωρίου

Ενημερωθείτε

Οδυσσέας Μαάιτα

Υποψήφιος Δήμαρχος

2024 © Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη