ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Θέμα: Αντισεισμικός έλεγχος σχολείων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Προς: Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Αστικών Υποδομών και Δικτύων κ. Γεώργιο Μπαμπαράτσα.

Κύριε Δήμαρχε/Αντιδήμαρχε,

Με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα (Καστορία, Β. Αιγαίο) επιθυμούμε να επαναφέρουμε στην επιφάνεια το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης των σχολικών συγκροτημάτων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι τεράστιες. Στο πλαίσιο των πολιτικών υπέρ του κεφαλαίου και της ΕΕ περί «κόστους-οφέλους», η κρατική μέριμνα για τον προσεισμικό έλεγχο είναι ανύπαρκτες.

Σήμερα σε όλη τη χώρα, καθώς και στο δήμο μας, υπάρχουν σχολεία που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 και ακόμη παλαιότερα, δηλαδή σύμφωνα με παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα ελκύεται πάνω από το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης, η αντισεισμική θωράκιση των δημόσιων σχολείων είναι καθοριστικής σημασίας.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» απαιτούμε:

  • Να ελεγχθούν όλα τα σχολικα κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι, όχι μόνο οπτικοί, από αρμόδιες επιτροπές του ΚΤΥΠ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία. Αυτό σημαίνει ουσιαστικός και ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια, έξοδοι διαφυγής, πυρασφάλεια, επάρκεια σε χώρους προαυλισμού, κλπ). Όλα τα σχολεία πρέπει να πληρούν τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς (2003).
  • Να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση και επιστημονικό προσωπικό ώστε να ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση. Να σταματήσει η απαράδεκτη μετακύλιση της ευθύνης των ελέγχων στους εκπαιδευτικών.
  • Να υπάρχει γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στη βάση των παραπάνω, ερωτάται η δημοτική Αρχή:

Πότε διενεργήθηκε τελευταία φορά ενδελεχής αντισεισμικός-στατικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων του Δήμου-Πυλαίας-Χορτιάτη;

Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί η διοίκηση του Δήμου για να ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση, με κρατική χρηματοδότηση.

Με Τιμή,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μάαιτα Τζαμάλ-Οδυσσέας
Μόττας Νίκος
Σαριδάκης Γιάννης

19/01/2022.

Προηγούμενο ΕΡΩΤΗΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ενημερωθείτε

Οδυσσέας Μαάιτα

Υποψήφιος Δήμαρχος

2024 © Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη