ΕΡΩΤΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προς:
Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη κο Καϊτεζίδη Ιγνάτιο,
Αντιδήμαρχο Παιδείας Γιαννούδη Ελένη,
Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Λυπηρίδου Δέσποινα,
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Μπαμπαράτσα Γεώργιο.

Κε Δήμαρχε,
κ.κ. Αντιδήμαρχοι,

Έχουν περάσει 10 χρόνια από την υπ’ Αριθ. αποφ. 182/2011 της 25/6/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη όπου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επιβολή ειδικού τέλους 0,20 € /τμ/ ετησίως ανά ηλεκτροδοτούμενο χώρο για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις και ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.

Το ειδικό τέλος εισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τα έσοδα που θα προέκυπταν ετησίως είναι: 1.053.029,72 ευρώ περίπου και σύμφωνα με τα αντίστοιχα ηλεκτροδοτούμενα τ.μ.

Να μας γνωρίσετε:

1) Το σύνολο του χρηματικού ποσού που συγκεντρώθηκε από την επιβολή του ειδικού τέλους 0,20 € /τμ/ ετησίως ανά ηλεκτροδοτούμενο χώρο από την ημερομηνία έναρξης του μέχρι 31/12/2020.

2) Τα αναλυτικά χρηματικά ποσά που κατεβλήθησαν ανά σχολική μονάδα και ΔΕ για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις και ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων μέχρι 31/12/2020.

3)Τα ολοκληρωμένα σχολικά κτήρια και εγκαταστάσεις ανά ΔΕ ανάλογα με τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε κοινότητα και τις ανάγκες της σε σχολική στέγη.

4) Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που υπάρχει στον λογαριασμό του Ειδικού Τέλους στις 31/12/2020 και τον αντίστοιχο λογαριασμό Τραπέζης.

5) Τις μεταβολές που επήλθαν στον πίνακα του ΑΠ 20657/19-5-2011 έγγραφου από ανέγερση σχολείων, αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, ενέργειες σχετικές με ολοκλήρωση διαδικασιών ανέγερσης ή απαλλοτρίωσης οικοπέδων και άρσεις απαλλοτριώσεων από τους ιδιοκτήτες, καθώς και την επικαιροποίηση του με σύνταξη νέου πίνακα, καθώς παρήλθε δεκαετία από την σύνταξη του και το πρόβλημα της σχολικής στέγης στον Δήμο μας παρουσιάζεται ακόμα πιο οξύτερο.

Σας υπενθυμίζουμε ακόμα την πρόταση μας για μια ολοκληρωμένη συζήτηση σε Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα για την Σχολική Στέγη στον Δήμο μας.

27/6/2021

Με τιμή,

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι,

Μαάιτα Τζαμάλ- Οδυσσέας,
Μόττας Νίκος,
Σαριδάκης Γιάννης.

Προηγούμενο Πλημμύρισαν σπίτια στον Χορτιάτη – Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Ενημερωθείτε

Οδυσσέας Μαάιτα

Υποψήφιος Δήμαρχος

2024 © Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη