Βασικές πληροφορίες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Βασικές πληροφορίες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτώβρη 2023. Οπου χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές (β’ γύρος), αυτές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Οκτώβρη 2023.

 

Δικαίωμα ψήφου

Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31-12-2006.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν ισχύουν οι ειδικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών. Οσοι ήταν γραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών για τις βουλευτικές εκλογές, ψηφίζουν ΜΟΝΟ στον δήμο της βασικής εγγραφής τους, και ΟΧΙ στον τόπο κατοικίας τους.

Σε αυτές τις εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν και οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης («Ευρωπαίοι πολίτες») που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με τους εκλογικούς καταλόγους όπως διαμορφώθηκαν κατά τη Γ’ Αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι 30 Ιούνη 2023.

Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν:

– Ως περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη μέρα των εκλογών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 8/10/2005 και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

– Ως περιφερειάρχες / δήμαρχοι, όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη μέρα των εκλογών, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 8/10/2002 και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

Δικαίωμα να εκλεγούν δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων έχουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Ειδικά για την εκλογική μεταδημότευση

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Για τους υποψήφιους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους και συμβούλους κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των διακοσίων (200) κατοίκων ή προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και διακόσιους κατοίκους, οι οποίοι δεν είναι δημότες του δήμου όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίνεται η δυνατότητα μεταδημότευσης (με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη διετής μόνιμη διαμονή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Προς τους δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, π.χ. εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του δήμου Ηγουμενίτσας, νομού Θεσπρωτίας, μπορεί να μεταδημοτεύσει στον δήμο Δάφνης – Υμηττού, νομού Αττικής, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποιο από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.
  • Προς οποιονδήποτε δήμο νομού, εφόσον σήμερα είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου δήμου του ίδιου νομού, π.χ. εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του δήμου Ηγουμενίτσας, νομού Θεσπρωτίας, μπορεί να μεταδημοτεύσει στον δήμο Φιλιατών, νομού Θεσπρωτίας, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.
  • Προς οποιονδήποτε δήμο νομού, εφόσον κατά το παρελθόν ήταν εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο ή Μητρώο Αρρένων ή εκλογικό κατάλογο οποιουδήποτε άλλου δήμου του ίδιου νομού, π.χ. εγγεγραμμένος παλαιότερα στο δημοτολόγιο του δήμου Ηγουμενίτσας, νομού Θεσπρωτίας, και τώρα εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο του δήμου Μακρακώμης, νομού Φθιώτιδας, μπορεί να μεταδημοτεύσει στον δήμο Φιλιατών, νομού Θεσπρωτίας, εφόσον θέσει υποψηφιότητα σε κάποια από τα αιρετά αξιώματα του δήμου αυτού.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ειδικά για την υποβολή υποψηφιότητας στις περιφερειακές εκλογές, στους υποψήφιους περιφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους που δεν είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας, όπου ενδιαφέρονται να εκλεγούν, δίνεται η δυνατότητα μεταδημότευσης σε οποιονδήποτε δήμο της Περιφέρειας που θέτουν υποψηφιότητα, ανεξάρτητα από την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα είναι υποψήφιοι, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της διετούς κατοικίας.

ΑΡΑ για τις περιφερειακές εκλογές μπορεί να μεταδημοτεύσει κάποιος – χωρίς άλλες προϋποθέσεις – σε όποιον δήμο της Περιφέρειας που θα είναι υποψήφιος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταδημότευση των υποψηφίων για τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι τα εξής:

  • Ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.)
  • Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο (μέσω gov ή σε ΚΕΠ) που θα αναγράφει τα εξής:

«Είμαι άγαμος/η ή έγγαμος/η (ανά περίπτωση) και επιθυμώ να ενταχτώ στο Δημοτολόγιο του δήμου σας. Θα θέσω υποψηφιότητα στον συγκεκριμένο δήμο …….. ή στην Περιφέρεια …… και για το λόγο αυτό ζητώ την εγγραφή μου στο δημοτολόγιο αυτό».

  • Εξουσιοδότηση (αν πάει κάποιος άλλος να υποβάλει την αίτηση)

Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι απλή (μέσω gov) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και θα αναγράφει ότι «εξουσιοδοτώ για να ενεργήσει για λογαριασμό μου για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας μεταδημότευσης λόγω υποψηφιότητάς μου στον Δήμο/στην Περιφέρεια…………….., δηλαδή για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται».

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον δήμο στον οποίο θέλουμε να γίνει η μεταδημότευση. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η διαδικασία μεταδημότευσης μπορεί να διενεργηθεί και μέσω ΚΕΠ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ:

Θέλει ΠΡΟΣΟΧΗ, όταν αυτός/ή που μεταδημοτεύει έχει ανήλικα τέκνα, στο εξής: Εάν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, τότε οι γονείς προσδιορίζουν με δήλωσή τους στον δήμο από όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους.

Αρα χρειάζεται και οι δυο γονείς να δηλώσουν στον δήμο από όπου μεταδημοτεύει ο ένας γονέας αν τα ανήλικα τέκνα θα διατηρήσουν τη δημοτικότητα αυτή ή θα αλλάξουν μαζί με τον γονέα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητά του. Αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν άμεσα στη μεταδημότευση.

Εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος, η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, δηλαδή παύει να ισχύει μετά τη 10η Δεκέμβρη 2023.

Σε περίπτωση που ο μεταδημοτεύσας ανακηρυχθεί υποψήφιος και ανεξάρτητα από το αν εκλεγεί ή όχι στο αξίωμα για το οποίο έθεσε υποψηφιότητα, καθίσταται πλέον δημότης του νέου δήμου στον οποίο μεταδημότευσε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η περίοδος των εκλογικών μεταδημοτεύσεων είναι 1 έως 30 Αυγούστου 2023

Οσοι υποψήφιοι μεταδημοτεύσουν με τη διαδικασία αυτή δεν θα μπορούν να ψηφίσουν στον νέο δήμο, όπου θέτουν υποψηφιότητα. Θα ψηφίσουν στον δήμο όπου ανήκαν πριν από τη μεταδημότευση.

Προηγούμενο ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Leave Your Comment

Ενημερωθείτε

Οδυσσέας Μαάιτα

Υποψήφιος Δήμαρχος

2024 © Λαϊκή Συσπείρωση Πυλαίας-Χορτιάτη